زنان کارآفرین استان‌های سیل‌زده خود را به استانداری معرفی کنند
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به وضعیت زنان کارآفرین مناطق سیل‌زده گفت: معاونت زنان در زمینه کارآفرینی طرح‌هایی را با وزارت کار مدنظر دارد که هم‌اکنون اعتبارات این طرح‌ها تامین شده و قرار است این طرح به‌طور خاص برای زنان سرپرست خانوار استان‌های آسیب دیده ازجمله لرستان، گلستان، مازندران و خوزستان اجرایی شود، لذا زنان سرپرست خانوار می‌توانند با اعلام به استانداری وارد طرح شوند و مورد حمایت قرار گیرند.