18
چهار شنبه 8 مرداد 1399
شماره 8000
درنگ
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
با شکست‌ها عاشقش شدیم؛ دور از دوران پرافتخار دهه 50 و همراه با شکست‌های دهه60. داستان با شکست‌خورده‌ترین فیلم آن دورانش شروع شد.
این حرف‌ها دیگر گفتن و نوشتن ندارد. مگر کسی هست که او را از بر نباشد؟

اینک صدای پای دوست

مسعود کیمیایی چه مسیری را طی کرد، چگونه برای ایرانیان خاطره جمعی ساخت و چطور به فیلمسازی تاریخ‌ساز تبدیل شد؟
مسعود کیمیایی دیروز هفتادونه‌‌ساله شد. فیلمسازی که بیش از نیم قرن است نامی معتبر در سینمای ایران دارد، از چهره‌های تأثیر‌گذار هنر ایران در سده‌ای است که آخرین سالش را پشت سر می‌گذاریم و آثارش خاطره جمعی برای ایرانیان ساخته است.