هزاردستانِ رشوه

معروف‌ترین رشوه‌بگیرها و رشوه‌دهنده‌های پرونده‌های مالی چه کسانی بودند؟
وقتی پرونده‌های اختلاس و فساد مالی چند دهه گذشته را مرور می‌کنیم، می‌بینیم که هر سال صفرها بیشتر می‌شوند و اعداد بزرگ‌تر.