18
سه شنبه 14 آبان 1398
شماره 7799
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شریان‌های مسدود «پیشگیری» در ایران

سالانه هزاران فعالیت و رخداد در دنیا ساماندهی می‌شود تا نحوه مقابله با مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های قلبی‌و‌عروقی، نخستین عامل کشنده در دنیا را آموزش دهد.
ویژه
در ایران بیماری‌های ریوی و مجاری تنفسی، سومین عامل مرگ‌ومیر شناخته شده است. بیماری‌های مزمن انسدادی‌ریه نیز از مهم‌ترین بیماری‌های غیرواگیر جهان در سال‌های اخیر بوده و سالانه میلیون‌ها نفر در کشورهای جهان به‌دلیل ابتلا به این بیماری فوت می‌کنند.
مهم‌ترین عوامل مرگ ایرانی‌ها چه مواردی هستند؟

قلب بیمارکشت ما را

افزایش جمعیت در جهان شاخص‌های آماری زیادی را دستخوش تغییر  کرده ‌است. با افزایش جمعیت، نرخ امید به زندگی و کیفیت زندگی نیز در جهان افزایش پیدا کرده‌است .