پذیره‌‌نویسی اوراق هزار میلیارد تومانی پتروشیمی

در ادامه عرضه‌های موفق اوراق تامین مالی در بازار سرمایه، دیروز فرایند پذیره‌نویسی اوراق اجاره هزارمیلیارد تومانی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در بورس اوراق بهادار تهران به‌پایان رسید.