کارت اعتباری سهام عدالت در راه است

حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای‌عالی بورس می‌گوید: ارائه کارت اعتباری سهام عدالت در این شورا مطرح شد و بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها اجازه داده تا در قبال توثیق الکترونیکی سهام عدالت به دارندگان این سهام اعتبار بدهند.