فقط یک نفر

یحیی بهترین فرصت را برای محک زدن جوانان پرسپولیس سوزاند
بسیاری انتظار داشتند یحیی گل‌محمدی از فرصت قهرمانی زودهنگام پرسپولیس نهایت استفاده را ببرد و بازیکنان جوان تیمش را برای آینده محک بزند، اما در کمال شگفتی مطلقا این اتفاق رخ نداد.