مرگ «فرمانده مسعود» 19ساله شد

19سال قبل، 2روز مانده به حادثه تروریستی 11سپتامبر در نیویورک، در دره زیبای پنجشیر در افغانستان، فرمانده مسعود را ترور کردند. عملیات ترور احمدشاه مسعود، فرمانده نیروهای مجاهدین در شمال افغانستان، را دو بمب‌گذار انتحاری انجام دادند که خود را به‌عنوان خبرنگار جا زده بودند.