کیوسک

معمای قطر- از کی تا حالا حامی تروریسم می‌تواند هم‌پیمان اسرائیل باشد