قاب ایران

آیین سنتی برپایی خیمه‌های عاشورایی در زرقان، از منحصر به فردترین آیین‌های‌ محرم در کشور است که قدمت آن به دوران صفویه و بیش از ۴۰۰ سال می‌رسد.