3
چهار شنبه 8 مرداد 1399
شماره 8000
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نیاز به نوسازی 3200 اتوبوس شهری

با شیوع بیماری کرونا، کمبود ناوگان اتوبوسرانی شهرداری تهران بیشتر از هر زمان دیگر به چشم می‌آید
اتوبوسرانی
تعداد کم اتوبوس‌های شرکت واحد پیش از شیوع بیماری کرونا در تهران کمتر به چشم می‌آمد تا این روزها که نیاز به اتوبوس‌های جدید بیشتر احساس می‌شود.
گزارش 2
ماسک‌های آلوده، دستکش‌های آلوده و تمام زباله‌ای که در مدت انتشار بیماری کرونا در تهران تولید می‌شود، هر روز جمع‌آوری شده و به مجتمع آراد‌کوه انتقال پیدا می‌کند تا در شرایط کنترل‌شده دفن شود.
همکاری قوه قضاییه و مدیریت شهری بیشتر می شود

دغدغه مشترک

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر: تشکیل دادگاه‌های ویژه ‎تخلفات شهرسازی، بهبود زیست‌پذیری شهرها و افزایش رضایت شهروندان را به دنبال دارد
گزارش
خلأ‌های قانونی و نبود حمایت کافی از مدیریت شهری، دست شهرداری را برای برخورد با تخلفات ساخت‌وساز بسته و رویه‌های معمول هم آنطورکه باید حقوق شهروندان را تأمین نمی‌کند.