07
سه شنبه 18 شهریور 1399
شماره 8033
شهر-۲
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
معلولان برای حضور در شهر نیازمند وسایل نقلیه عمومی متناسب با وضعیت جسمانی خود هستند که سامانه حمل و نقل ویژه معلولین و جانبازان این امر را تسهیل کرده است. درحال حاضر این سامانه حدود چهار هزار نفر مشترک دارد.
همشهری علت قطع 10اصله درخت چنار در محدوده پارک ملت را بررسی کرد

آفت‌ها بلای جان چنارهای ولیعصر

کارشناسان محیط زیست و فضای سبز منطقه3: با مصوبه کمیسیون ماده 7 و برای رفع خطر، درختان سربرداری می‌شوند
گزارش
تهران را با چنارها و چنارهایش را با خیابان ولیعصرش می‌شناسند. خیابانی که در مرحله ثبت جهانی قرار دارد و برای همین نگاه یونسکو بر آن متمرکز است و طبق نظر متخصصان و کارشناسان یکی از معدود خیابان‌ها در دنیاست که شمال شهر را به جنوب آن وصل می‌کند و سرتا سر این پیوستگی با فضای سبز و نماد درخت چنار اتفاق افتاده است.