ما مانده‌ایم و تاکسی‌های فرسوده بدون سند

چند‌سالی است که دیگر کمتر کسی نام تاکسی بیسیم بانوان را می‌شنود. اگر با شماره مخصوص این تاکسی سرویس، یعنی‌1821 تماس بگیرید، شما را به شرکتی وصل می‌کند که وقتی نشانی تاکسی بیسیم بانوان را از آن می‌گیرید، می‌گوید اشتباه است.