بررسی همه ابعاد حادثه کلینیک سینا از سمت مدیریت‌شهری

حوالی ساعت۲۱ روز سه‌شنبه ۱۰تیر خبر رسید که کلینیک سینا مهر شمیران در شمال تهران در آتش سوخت. در زمان وقوع آتش‌سوزی 19نفر از شهروندان جان باختند.