جزیره‌ای عمل‌کردن دستگاه‌ها؛ عامل فرسودگی اتوبوس‌های پایتخت

ناهماهنگی و عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های متولی باعث شده هم‌اکنون شاهد فرسودگی ۷۶درصد اتوبوس‌های تهران باشیم.