13
پنج شنبه 9 مرداد 1399
شماره 8001
صفحه13
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اولین تصویری که از یک فروشنده روزنامه در ذهنمان نقش بسته، خیابان لاله‌زار شلوغ و نوجوان آفتاب‌سوخته‌ای است که یک بغل روزنامه در دست، صفحه‌ای را بالا گرفته و فریاد می‌زند: «روزنامه روزنامه، آخرین خبر...».
گشتی در آلبوم عکس‌ها و همشهری در قاب قدیمی تصویر

یادگاری‌های دهه 70

همه این کلمه‌ها، عکس‌ها و صفحه‌هایی که نامش شده روزنامه همشهری، از همان نخستین شماره تا امروز که به شماره 8000 رسیده‌ایم، تنها به شوق رسیدن به دست‌های مخاطبان و نشستن پیش چشم‌های دقیق آنها ادامه پیدا کرده است.