22
دو شنبه 13 مرداد 1399
شماره 8004
صفحه دوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
«نظر به اینکه موضوع لوله‌کشی در مجاری آب‌های تهران فوق‌العاده جلب توجه هیأت دولت را نموده است حسب الامر مقام ریاست وزراء عظام مقرر گردید کمیسیونی مرکب از چند نفر مهندسین و متخصصین و اشخاص بصیر و مطلع در وزارت فواید عامه تشکیل شده و پروژه‌هایی که برای اجرای منظور فوق تا‌کنون از طرف اداره بلدیه و سایر مؤسسات دولتی تنظیم و تهیه گردیده است تحت مطالعه قرار داده و تصمیمات قطعی در باب لوله‌کشی و میزان مخارج آن در نظر گرفته زودتر راپورت کمیسیون را به هیأت وزرا تقدیم دارند».
سال1309 با تصویب یک قانون مهم اقتصادی آغاز شد. در 12فروردین مجلس شورای ملی قانون حق‌الثبت و مالیات وسایل نقلیه را تصویب کرد.
در ابتدای دوران پهلوی، برای اثبات به‌روز بودن معماری یک ساختمان، باید یکی از نکات کلیدی معماری این دوره در آن رعایت می‌شد یا به شکلی عیان و به قول امروزی‌ها، «تابلو» در طراحی بنا به‌چشم می‌خورد.

امشی در شرکت نفت ایران و انگلیس

کارتون در عصر اختناق کم جان می‌شود، اما هیچ وقت هیچ‌چیز در عصر اختناق از بین نمی‌رود.
مؤیدالاسلام

مؤیدالاسلام

عبای ژورنالیسم بر دوش روحانیت
انتشار مجله «عروه‌الوثقی» توسط سیدجمال‌الدین اسدآبادی در پاریس، نگاه تقریبی او میان فرق اسلامی و توصیه‌اش برای بیرون آمدن از زیر سلطه استکبار، شعاری بود که در روحانیون پس از او تأثیر بسیار زیادی گذاشت.
قانون اداره شهر
قانون اداره شهر
قانون بلدیه جدید به شهرداری‌ها ابلاغ شد
با خوردن چکش حسین دادگر، رئیس مجلس روی سکوی چوبی مقابلش به علامت «تصویب شد» نمایندگان مجلس در صندلی‌ها جابه‌جا شدند.