24
یکشنبه 2 شهریور 1399
شماره 8020
صفحه چهارم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادداشت
همراه برادر؛ زمانی که تنها هشت سال داشتم و محصل کلاس سوم دبستان، به امجدیه رفتیم؛جایی که تازه به نام نامی شهید علی اکبر شیرودی نامیده می‌شد؛ خلبان شهیدی که تازه چند ماه قبل، در یک عملیات تاریخی، جان را فدای دوست و دین و وطن کرده بود.

فوتبال با طعم ساندویچ‌های محمود

ورزشگاه شهید شیرودی در دهه شصت میزبان مسابقات فوتبال باشگاه‌های تهران بود
خاطرات
ما همه پرسپولیسی بودیم؛ همه خانواده پدری.