24
سه شنبه 7 مرداد 1399
شماره 7999
صفحه چهارم قرن
23023100
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

رومئو و ژولیت ایرانی

عشق و شرف در ایران باستان به قلم ارباب افلاطون کیخسرو شاهرخ اجرا می‌شود
تئاتر
اعراب به ایران حمله می‎کنند، اما سپاه ایران به‌جای دفاع از کشور دچار تشتت و اختلاف می‌شود.
ویژه
استاد، هشتادساله شده است و دیگر تاب و توان سروکله زدن با دیوانسالاران جوان و نوپایی را ندارد که به‌تازگی و پس از بر سر کار آمدن رضاشاه به قصد نوسازی ساختار اداری کشور، پا به عرصه گذاشته‌اند.
​​​​​​​رضاشاه که با قدرت قاهره زمام امور را به دست گرفت، دیگر برای مطبوعات جای انتقاد باقی نگذاشت.
سینما
سینمارفتن، تفریحی مردانه بود و تازه همین هم از سوی بخشی از جامعه برتابیده نمی‌شد.

چاپ کتب فارسی در هند

ابراهیم پورداوود به دعوت به دعوت رابیندرانات تاگور در هند به تدریس پرداخت
نشر
در 1306شمسی که ابراهیم پورداوود، دیوان اشعارش را با نام «پوراندختنامه» به یاد تنها دختر دلبندش در بمبئی منتشر کرد، چاپ کتاب در مطبعه‌های شبه‌قاره امری متداول بود.
PDF سه‌شنبه 7 مرداد 1399
کوتاه صفحه چهارم قرن
دوره قاجار دوره رواج تصنیف است.
محمد حجازی، «هما» و «پریچهر» را 2سال قبل از «زیبا» نوشت؛ زیبا سال1306 منتشر شد.
عارف قزوینی، سال‌های انتهایی عمر خود را در تبعیدی خودخواسته، در همدان و با تنگدستی می‌گذراند؛ زندگی در 2اتاق در طبقه دوم یک خانه روستایی بیرون از شهر همدان، از قرار ماهی 7-6تومان که همان را هم دوستانش پرداخت می‌کردند.