تجارت با همسایه شمالی

ذکاءالملک و شومپائسکی معاهده‌ امضا کردند
بهار 1303 درحالی آغاز شد که کشور در التهابات نهضت جمهوری‌خواهی به‌سر می‌برد و در نقاط مختلف بازارها تحت تاثیر تحولات سیاسی در رکود شدیدی به سر می‌بردند و اقتصاد کشور فلج شده بود.