21
چهار شنبه 8 مرداد 1399
شماره 8000
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
سال 1307،  وقتی که 41سالش بود به تهران آمد تا در بیمارستان احمدی تهران سپه، به‌عنوان پرستار مشغول به‌کار شود و شاید از همین‌جا بود که تاریخ برای او سرنوشت دیگری رقم زد .
انتخابات دور هفتم برگزار شده بود و مدرس در نطقی آتشین، دست بردن در انتخابات را محکوم کرده بود.
بعد از اینکه حوزه علمِیه قم توسط شیخ عبدالکریم حائری تشکیل شد، گفتمان سیاسی او نیز رفته‌رفته جای خود را در میان روحانیون باز کرد. روحانیتی که از مشروطه به بعد صدایش رنگ سیاسی گرفته بود، با مسندنشینی شیخ عبدالکریم، زبان در کام گرفت.
در میان اسناد و نامه‌های متعدد از بدحسابی شاهزاده کامران‌میرزا سخن رفته و اینکه او همیشه به عده‌ای از تجار و اصناف بدهکار بوده و قرض خود را نمی‌داده است.

وکیل المله

چه کسی گفت سیاست ما عین دیانت ماست...
از چهره‌های آتشین مجلس بود. در مجلس مشروطه، ازجمله مجتهدان مقبول مراجع نجف بود.
شناسنامه ایرانی

شناسنامه ایرانی

احصائیه یا سجل‌ احوال یا ثبت‌احوال از قوانینی است که تدوین قوانین مرتبط با آن در آخرین سال‌های پایان قرن گذشته و در 1297 آغاز شد، اما اجرایش به میانه دهه اول قرن حاضر موکول شد.
نامه‌ای به باباشاه
نامه‌ای به باباشاه
گلایه کامران از ناصر به خاطر غیبت از حضور در کنار شاه
کامران‌میرزا در نامه‌ای به پدر تاجدار خود ناصرالدین‌شاه از اینکه در رکاب شاه حضور ندارد گلایه کرد و نیمچه‌قهری نیز از نظارت بر درس و مشق قشون در تهران و نظم و ترتیب دارخلافه می‌گوید.
PDF چهارشنبه 8 مرداد 1399
کوتاه صفحه اول قرن
یکی از شاهزداگان قاجاری بی‌نام در نامه‌ای به کامران‌میرزا، پسر ناصرالدین‌شاه قاجار، از هر دری سخن گفته است.