5
چهار شنبه 8 مرداد 1399
شماره 8000
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
محمد درویش، فعال محیط‌زیست گفت: اگر سازمان اوقاف بتواند بخشی از دماوند را وقفی اعلام کند، این چراغ سبزی است به زمین‌خوارها، کوه‌خوارها و جنگل‌خوارها که از این شیوه تبعیت کنند و بروند یک سند زیرخاکی درست یا پیدا کنند و دیگر بخش‌های طبیعت را تصرف کنند.
جدول‌اعداد | 3709
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8000

مرگ 270هزار بلوط در آتش زاگرس

آتش‌سوزی‌های 4‌ماه اخیر در غرب کشور 2هزار و 142هکتار از بلوط‌زارهای زاگرسی را سوزاند / ارزش درخت‌های سوخته در آتش زاگرس 54میلیارد دلار معادل 1.1هزار میلیارد تومان است
منابع طبیعی
آتش، مهم‌ترین تهدید برای درختان بلوط ایران است. از ابتدای سال‌جاری تاکنون آتش در مناطق مختلف کشور بارها به جان درختان ایران افتاد اما بیش از همه بلوط‌های زاگرسی را سوزاند.