7
چهار شنبه 2 مرداد 1398
شماره 7718
زیست‌بوم
23023611
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

افزایش ۱۰۰درصدی جریمه شکار و صید برخی گونه‌های جانوری

خبر
مصوبه۳۸۰ شورای‌عالی محیط‌زیست درباره خسارات ناشی از شکار و صید غیرقانونی توسط متخلفین اصلاح و جریمه شکار و صید برخی از گونه‌های جانوری تا ۱۰۰درصد افزایش یافت.
ویژه
ابلاغ ساز وکار ورود اتباع چین بدون‌ویزا/سازمان میراث‌فرهنگی گزارش اشتغال به مجلس نداد
تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، جلوگیری از فرونشست زمین و   کاهش تخریب سیلاب ازجمله تأثیرات طرح‌های آبخیزداری است که همچنان نیازمند اختصاص بودجه است.

فهرست قرمز برای گونه‌های در معرض خطر انقراض ایران

فهرست قرمز گونه‌های در معرض انقراض، وضعیت دقیق گونه‌های گیاهی و جانوری کشور را مشخص و حفاظت از گونه‌ها را تشدید می‌کند
حیات وحش
«فهرست قرمز گونه‌های در معرض خطر»، فراگیرترین مرجع بررسی وضعیت بقای گونه‌های زنده در جهان است که توسط IUCN  اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت منتشر شده و اصلی‌ترین مرجع جهان برای بررسی وضعیت بقای گونه‌های جانوری است.