احتمال بروزگردوغبار ناشی از رسوبات سیل

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه تأثیر سیلاب‌ها بر حوزه محیط‌زیست کشور چندان خسارت بار نبوده اعلام کرد، دغدغه موجود ایجاد احتمالی گردوغبار، ناشی از خاک‌های ریزدانه به‌جا مانده از رسوبات سیل است.