7
دو شنبه 19 شهریور 1397
شماره 7476
زیست‌بوم
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه ۳۵۰میلیون مترمکعب حقابه از وزارت نیرو طلب دارد، گفت: اگر در فصل پاییز این حقابه تأمین شود، در افزایش تراز دریاچه ارومیه مؤثر خواهد بود.
تالاب
حدود یک میلیون هکتار از 3میلیون هکتار عرصه تالابی کشور خشک شده و در حال تبدیل شدن به کانون ریزگرد است. تالاب نقش مهمی در تلطیف هوا، تولید غذا، ‌تأمین آب و جلوگیری از تشدید گردوغبار دارد، اما خشک شدنش تأثیرات نامطلوبی بر محیط‌زیست و کیفیت زندگی و امرار معاش ساکنان محدوده‌اش می‌‌گذارد.

شیب تند سقوط در تعیین حریم آثار ملی کشور

بررسی آمار تعیین حریم آثار تاریخی در یک دهه اخیر و به‌ویژه 6 سال گذشته بیانگر کم‌کاری دفتر ثبت آثار تاریخی در حفاظت از میراث ملی است
میراث فرهنگی
جهانی شدن یک اثر تاریخی علاوه بر ثبت ملی آن اثر، نیازمند داشتن حریم آثار تاریخی ثبت ملی شده است اما بررسی‌های همشهری از وضعیت تعیین حریم آثار تاریخی ایران در یک دهه گذشته بیانگر فاجعه‌ای است که نه‌تنها به حفاظت از آثار تاریخی کشور منجر نشده که روند تخریب و فرسایش و نابودی آثار تاریخی را نیز تسریع کرده است.