6
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1397
شماره 7386
زیست‌بوم
۲۳۰۲۳۶۲۲
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۰۹
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی گفت: ۱۹کیلومتر از تونل خط انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه حفاری شد.
بورس
با افزایش ریسک‌های سیاسی در بازار سهام حجم تقاضا برای خرید اوراق بدهی شامل صکوک و اسناد خزانه 48درصد افزایش یافت و به 4500میلیارد تومان در 50روز نخست سال رسید.

بازی جانبدارانه با پژوهشگاه میراث‌فرهنگی

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی نامه جامعه دانشجویی باستان‌شناسی ایران را به وزیر علوم ناشی از اطلاعات نادرست و پر ایراد دانست
ج00امعه دانشج00ویی باستان‌شناسی ایران که فعالیت مجازی دارد، در نامه‌ای به وزیرعلوم، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری را متهم کرد که کارشناسان را از تهیه نقشه باستان‌شناسی کشور منع کرده و این مسئولیت را به معاونت اداری و مالی پژوهشگاه میراث و گردشگری واگذار کرده است.

آخرین وضعیت طرح مقابله با ریزگردها در خوزستان

تازه‌ترین آمارهای نهادهای مسئول در حوزه منابع طبیعی نشان می‌دهد طرح کشت نهال در خوزستان برای مقابله با ریزگردها با درصد بالایی از موفقیت همراه بوده است. این نهال‌ها در سال95 در 5هزار هکتار از اراضی استان خوزستان کاشته شده است.
آب شیرین بستر خلیج‌فارس با دانش بومی قابل شناسایی است
رئیس سازمان زمین‌‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور اعلام کرد: مطالعات فیزیکی و شیمیایی انجام شده در سواحل جنوبی و بستر دریا تا مرزهای آبی ایران نشان داد چشمه‌های آب شیرین در بخش بستری خلیج‌فارس قابل شناسایی است.