نمی‌توان به مردم گفت عزاداری نکنند

عماد افروغ، جامعه‌شناس و نماینده مجلس هفتم درباره برگزاری مراسم عزاداری حسینیع در ایام کرونا گفته است: نمی‌توان به مردم گفت مراسم عزاداری امام حسینع را برپا نکنند.