مرگ مرموز فرزند دادستان بوشهر
به‌دنبال پیدا شدن جسد فرزند دادستان بوشهر در خانه‌شان، تحقیقات برای کشف راز مرگ او آغاز شده است.