توصیه‌های اورژانسی در آلودگی هوا

سخنگوی اورژانس کشور گفت: به‌علت آلودگی هوا شاهد افزایش بیماری‌های مزمن تنفسی و همچنین افزایش شمار مراجعات به بیمارستان‌ها هستیم.