18
پنج شنبه 4 اردیبهشت 1399
شماره 7924
جامعه
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

«دالان‌های امن» پایتخت

یادداشت
«دالان‌های امن»؛ داغ تازه‌ای بر چهره پایتخت است.

خانه آنها زیر زمین است

همشهری از زندگی مورچه‌ای بی‌خانمان‌های تهران در تونل‌های زیرزمینی شوش گزارش می‌دهد
گزارش
«دالان» تونل باریکی است؛ خانه زیرزمینی معتادان در میدان شوش. کسی نمی‌داند چند سال است که کارتن‌خواب‌های قدیمی شوش راز این تونل را بین خودشان نگه داشته‌اند.