خطر تورم با باران پول‌های هلی‌کوپتری

​​​​​​​کارشناسان بانکی نسبت به خطر تورم بیشتر درصورت آزادسازی بی‌ضابطه سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی هشدار دادند و همزمان در آن سوی دنیا، رئیس بانک مرکزی اروپا هم نگرانی خود را از سیاست باران پول‌های هلی‌کوپتری بر سر مردم با هدف کمک به آنها در برابر کرونا هشدار داده است.