حنایی که دیگر رنگ ندارد

درحالی حدود یک‌سال از کلیدخوردن پروژه بی‌ثبات‌سازی ایران ازسوی دشمنان‌ این آب و خاک و همچنین معاندان و عوامل ضدانقلاب گذشت که بررسی تحولات این مدت، ضرورتی انکارناپذیر است.