نظر مردم درباره بنگاه‌های معاملات املاک

به این اعداد و آمار دقت کنید: 51درصد از تهرانی‌ها اجاره‌نشین هستند. در تهران 350هزار خانه خالی وجود دارد که به‌قصد سوداگری به بازار عرضه نمی‌شود.