• چهار شنبه 22 فروردین 1397
  • الأرْبِعَاء 25 رجب 1439
  • 2018 Apr 11

در جست وجوی دلار تک نرخی

دیروز بازار در انتظار خرید ارز تک‌نرخی نشست اما بانک مرکزی ارز نفروخت و مشتریان ارز دلالی هم پریدند
بازار ارز در نخستین روز پس از یکسان‌سازی نرخ‌ها، شلوغ، امنیتی، پرسروصدا و البته بی‌معامله بود. پیاده‌روهای راسته صرافان را جمعیتی پرکرده بود که برای خرید دلار ارزان آمده بودند و حاشیه خیابان را مأموران انتظامی، راهور و گشت مشترک تعزیرات حکومتی.