10
سه شنبه 14 آبان 1398
شماره 7799
زنان
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
وضعیت ورزش زنان در باشگاه‌ها، پارک‌ها و فضای مجازی نگران‌کننده است

تبلیغات مهم‌تر از سلامتی

دیدگاه
چندی پیش بود که به باشگاه‌های مختلف ورزشی زنان سری زدم؛ این سرکشی هم از سر نیاز روزانه به ورزش بود و هم از سر کنجکاوی.