مزاحمان دختران قاتل مرد میانجی شدند

2پسر 16ساله که برای 2دختر دوچرخه‌سوار مزاحمت ایجاد کرده بودند وقتی با اعتراض مرد جوان روبه‌رو شدند با وی درگیر شده و او را به قتل رساندند.