زنده ماندنم معجزه بود

دقایق اولیه پس از سقوط هواپیمای بوئینگ707 ارتش در حوالی کرج خبری منتشر شد که از شهادت هر 16سرنشین آن حکایت داشت اما در ادامه معلوم شد که یکی از سرنشینان هواپیما به طرز معجزه‌آسایی نجات پیدا کرده است.