ممنوع شدن 275اپلیکیشن چینی در هند

دولت هند در حال بررسی است تا 275اپلیکیشن چینی ازجمله بازی PUBG و اپلیکیشن موسیقی Resso را ممنوع کند.