برگزاری امتحان نهایی دانش‌آموزان از دوم دی به قوت خود باقی است

​​​​​​​سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: امتحانات نهایی دانش‌آموزانی که در خرداد و شهریور قبول نشده‌اند، درصورت تعطیلی مدارس به‌دلیل آلودگی هوا از تاریخ دوم دی و طبق برنامه برگزار می‌شود.