گام بلند دولت برای تحقق عدالت اجتماعی

طرح بیمه اجباری سلامت دیروز با هدف پوشش 7تا 10میلیون ایرانی که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه‌ای نیستند، آغاز شد
در کنار طرح تحول سلامت که در راستای کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان از سوی دولت حسن روحانی کلید خورد، طرح بیمه همگانی سلامت طرح دیگری در حوزه حمایت درمانی از اقشار آسیب‌پذیر کشور بود که تحت پوشش هیچ‌گونه خدمات بیمه‌ای در کشور نبودند؛ طرحی که به نوعی مکمل طرح تحول سلامت نام گرفت تا دولت علاوه بر کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌هایی که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه‌ای نبودند، به‌صورت کلی هزینه‌های بهداشت و درمان در کشور را نیز کاهش دهد.