حکایت یک همدلی

یک سال گذشت؛ از آن شبی که زمین غرب کرمانشاه سخت لرزید. در یکای اندازه‌گیری ریشتر، 7.3 بود اما در مقیاس فاجعه، بی‌نهایت؛ بدن‌ها بی‌جان شد، تن‌ها زخمی، روان‌ها افسرده و خانه‌ها خراب.