پرچم متبرک حرم امام رضاع در روزنامه همشهری

در نخستین روز از دهه کرامت و همزمان با میلاد حضرت معصومهس، خادمان حرم امام رضاع با در دست داشتن پرچم متبرک حرم ایشان به روزنامه همشهری آمدند تا حال و هوای مشهد مقدس را در دل علاقه‌مندان به آن حضرت جاری کنند.