14-15
سه شنبه 18 شهریور 1399
شماره 8033
درنگ
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نکوداشت پرویز دوایی در آستانه روز ملی سینما

سلام آقای دوایی!

تمام ستایش بی دریغی که سال های سال است نثار پدیده های فرهنگ غرب کرده ایم ما را ذره ای به آنها نمی چسباند.