سود بانکی منبع درآمد نیست

نرخ بهره برای حساب پس‌انداز در کشورهای مختلف بسیار متغیر است و از 0.01درصد بهره سالانه تا 10درصد سود سالانه متغیر است.