دومی ها

از «کلاه ‌قرمزی و سروناز» تا «خوب، بد، جلف۲» و «زن‌ها فرشته‌اند۲» سینمای ایران چه مسیری را در دنباله‌سازی‌ طی کرده است؟
به ندرت می‌توان قسمت دومی را سراغ گرفت که از قسمت اولش بهتر از کار درآمده باشد. این قاعده‌ای است که تا امروز دنباله‌سازی‌ در سینمای ایران از آن پیروی کرده است.