2600میلیارد تومان از ارزش سهام شرکت‌های بورس کم شد

روند نزولی شاخص بورس در مبادلات دیروز برای دومین روز متوالی ادامه یافت و ارزش سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس 2600میلیارد تومان کمتر شد.