16
چهار شنبه 8 مرداد 1399
شماره 8000
سینما
123
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کورت سیودماک که 2سال از برادرش رابرت کوچک‌تر بود تقریبا 2 سال هم زودتر از برادر بزرگ به هالیوود رفت. مسیر اولیه آنها از وطن تا ایالات متحده تقریبا یکی بود.
فیلم‌ها و برادران-4

آواره‌ی سینما

مروری بر کارنامه سینماییِ رابرت سیودماک
رابرت سیودماک، کارنامه‌ای مفصل و متنوع شامل شصت و چند فیلم بلند سینمایی دارد که با مروری اجمالی بر کشور‌های سازنده و محل فیلمبرداری آنها در می‌یابیم که چگونه سحر سینما او را آواره خود کرده است.