رکود و کسادی، هدیه کرونا به اقتصاد
آخرین محاسبه شاخص شامخ نشان می‌دهد که نگرانی مدیران اقتصادی به آینده پس از کرونا افزایش یافته است
کرونا رکود اقتصادی و کسادی کسب و کارها را به اقتصاد ایران همانند اقتصاد دنیا هدیه کرد، با این تفاوت که اقتصاد ایران پیش از کرونا هم روند کاهشی را تجربه می‌کرد و حالا وضعیت در حال بدتر شدن است.