ارسال ویکی‌پدیا به ماه

یک شرکت غیرانتفاعی به نام Arch Foundation قصد دارد میلیون‌ها صفحه ویکی پدیای انگلیسی را روی لوح‌های فلزی کوچکی حک کرده و به ‌ماه بفرستد.