23
سه شنبه 14 آبان 1398
شماره 7799
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خفقان در دهلی‌نو

آلودگی شدید هوا زندگی عادی در پایتخت هند را ناممکن کرده و جان‌ ده‌ها میلیون نفر را به خطر انداخته است
آلودگی بی‌سابقه هوا در دهلی‌نو، پایتخت هند، ‌زندگی میلیون‌ها ساکن این شهر را به تنگنایی خفقان‌آور تبدیل کرده و سرفه‌های متوالی از مه‌دودی که اشک به چشم انسان می‌آورد، به بزرگ‌ترین عادت این روزهای ساکنان آلوده‌ترین پایتخت دنیا تبدیل شده است.
خاورمیانه
یک‌ ماه بعد از شروع اعتراضات مردمی عراق علیه فساد اقتصادی و ناکارآمدی دولت، اکنون چهره این اعتراضات در سطح رسانه‌های جهان تا حد قابل توجهی تغییر کرده است؛ به‌گونه‌ای که از یک‌سو اجتماعات مسالمت‌آمیز جای خود را به درگیری‌های خونین بین نیروهای امنیتی و معترضان داده و از سوی دیگر، شعارهای خیابانی هم از مطالبه شفافیت اقتصادی و محاکمه مفسدین عمدتا به موضوعات خاصی در سیاست خارجی معطوف شده است.

تصمیم جمعی نمایندگان زن برای ترک پارلمان انگلیس

18تن از نمایندگان زن پارلمان به‌دلیل تشدید تهدیدها و خشونت‌های جنسی، از ادامه کار انصراف دادند
گزارش
انگلیسی‌ها ‌ماه آینده بار دیگر در یک رأی‌گیری پیش از موعد، برای تعیین ترکیب پارلمان به پای صندوق‌های رأی می‌روند اما این انتخابات فرصتی برای شماری از نمایندگان زن ایجاد کرده تا برای همیشه با کرسی‌های پارلمان خداحافظی کنند.
PDF سه‌شنبه 14 آبان 1398
کوتاه جهان
کیوسک